projekt nr 9

9. Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Mazowieckiej 32


Opis projektu

W opisanej lokalizacji znajduje się jedyny w okolicy, służący zarówno mieszkańcom budynków spółdzielczych, jak i prywatnych, plac zabaw dla dzieci. Jego rozbudowa i modernizacja jest konieczna, ze względu na zwiększającą się ilość najmłodszych mieszkańców Kamiennego Potoku oraz starzejące się wyposażenie, wymagające pilnej wymiany i uzupełnień.

Projekt zweryfikowany warunkowo pozytywnie. Zostanie poddany pod głosowanie pod warunkiem akceptacji projektu przez właściwą spółdzielnię mieszkaniową, oraz po przedstawieniu przez nią kosztów inwestycji. (O zgodę i wycenę wystąpi Urząd Miasta Sopotu)