projekt nr 12

12. Wymiana ławek na terenie dzielnicy Kamienny Potok


Lokalizacja

Mazowiecka 14, 22, 26, 28, 30, 32, 34 oraz Kujawska 24, 29, 32, 34, 35, 41

Opis projektu

Na terenie dzielnicy w okresie ostatnich 40 lat były ustawiane ławki różnego typu. Ich różnorodność oraz coraz gorszy stan techniczny, powodują konieczność wymiany. Ponadto, starzejąca się lokalna społeczność oczekuje uzupełnienia sieci miejsc, pozwalających na odpoczynek. W sumie wymianą/uzupełnieniem należy objąć ponad 20 ławek.