projekt nr 10

10. Kontynuacja modernizacji skarpy i błoni, dokończenie ścieżki rowerowo-spacerowej górą nad polaną rekreacyjną (od ul. Polnej do ERGO ARENY).


Opis projektu

Dokończenie ścieżki rowerowo-spacerowej górą nad lokalizacją błoni (od ul. Polnej do Ergo Areny).

Opis lokalizacji

ul. Polna

Ścieżka może być wykonana, jednak będzie miała charakter leśny - bez podbudowy, chodnika itp. Z uwagi na istniejące tam drzewa, których nie można wyciąć może być również kręta. Obecnie prowadzone są tam prace porządkowe. Proponujemy poddanie wniosku pod głosowanie wyceniając koszt usunięcia wielkogabarytowych śmieci i sprzętu który pozostanie na stanie Sopockiej Drugiej Szansy, która zajmuje się pielęgnacją błoni.