projekt nr 3

3. Zjeżdżalnie dla dzieci przy placu zabaw na ul. Okrężnej


Opis projektu

W sąsiedztwie placu znajduje się niewykorzystany i zarośnięty teren.
Projekt polega na uporządkowaniu tego terenu i wykorzystaniu jego naturalnej pochyłości i zamontowaniu tam dwóch zjeżdżalni ( prostej i łamanej ).
Całość dopełniłaby plac zabaw, na którym brakuje większej zjeżdżalni dla starszych dzieci.
Pomysł zaczerpnięty z istniejącego placu zabaw na osiedlu Sokółka Zielenisz w Gdyni.

Opis lokalizacji

Działka przy ul. Okrężnej , sąsiadująca z placem zabaw/punktem widokowym.