projekt nr 4

4. Przebudowa ul. Sobieskiego od ul. Pułaskiego do ul. Chopina w przestrzeń przyjazną pieszym


Skrócony opis

Odcinek ul. Sobieskiego od Monciaka do ul. Chopina jest stworzony pod bycie atrakcyjnym ciągiem spacerowym o wysokiej jakości estetycznej.

Opis projektu

Projekt zakłada przebudowę ul. Sobieskiego od Monciaka do ul. Chopina  i stworzenie z niej przestrzeni typu Woonerf - przyjaznej dla spacerowiczów z jednoczesną możliwością dojazdu do przylegających posesji.

Projekt może zostać poddany pod głosowanie jednak z wyłączeniem niedawno wyremontowanego odcinka.