projekt nr 12

12. „Bezpieczny Mickiewicz” – zakup i instalacja systemu monitoringu na osiedlu Mickiewicza


Skrócony opis

Zakup i instalacja systemu monitoringu na Os. Mickiewicza, którego celem jest poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców osiedla im. Adama Mickiewicza w Sopocie.

Opis projektu

Osiedla im. Adama Mickiewicza w Sopocie to jedno z większych osiedli mieszkaniowych w Górnym Sopocie. Powstałe w latach 60/70-tych XX. na swoje czasy było nowoczesnym kompleksem zapewniającym mieszkańcom wszystkich podstawowych dóbr i usług. Z biegiem lat stało się mocno zaludnione i niedostosowane do aktualnych trendów mieszkaniowych. Nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne wdrażane w blokach osiedla Mickiewicza - spełniają podstawowe wymogi. Z upływem czasu i zmieniających się potrzeb mieszkańców - osiedle zaczęło "odstawać" od wymogów nowoczesnego osiedla mieszkaniowego.

Jednym z mankamentów osiedla Mickiewicza w Sopocie jest brak monitoringu. W okolicy osiedla Mickiewicza nie ma bowiem ani monitoringu miejskiego, ani wewnętrznej sieci monitorującej zdarzenia mające miejsce na ww. osiedlu. Wypadki drogowe, stłuczki pojazdów, potrącenia pieszych i zwierząt na drodze, włamania, nieprzepisowa jazda, uliczne wybryki osób pod wpływem alkoholu - przykłady ewentualnych i potencjalnych zagrożeń, w których monitoring byłby wskazany - można by długo wymieniać. Idealnym rozwiązaniem byłby mieszany monitoring, a więc obsługiwany z budżetu spółdzielni i miasta Sopotu. Jako mieszkańcy osiedla w Górnym Sopocie mamy nadzieję, że w takim samym stopniu możemy liczyć na wsparcie i poczucie bezpieczeństwa, jak mieszkańcy Dolnego Sopotu, gdzie kamery miejskiego monitoringu są rozmieszczone dość gęsto.

Projekt zweryfikowany warunkowo pozytywnie. Zostanie poddany pod głosowanie pod warunkiem akceptacji projektu przez właściwą spółdzielnię mieszkaniową oraz deklaracji obsługi monitoringu. Z uwagi na ilość kamer zainstalowanych w mieście i obserwowanych przez Straż Miejską nie ma możliwości dołączenia monitoringu do miejskiej sieci. (o odpowiednią zgodę i wycenę wystąpi Urząd Miasta Sopotu)