projekt nr 16

16. Rewitalizacja ścieżki wokół Stadionu Leśnego


Lokalizacja

Ścieżka spacerowa biegnąca wokół Stadionu Leśnego

Skrócony opis

Rewitalizacja ścieżki wokół Stadionu Leśnego obecnie zaniedbanej i pokrytej grubą warstwą gnijących liści wyrzucanych regularnie przez płot przez pracowników Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego, przywrócenie poręczy w części ścieżki, zrobienie przejścia koło płotu w południowej części ścieżki, ustawienie ławek i koszy na śmieci.

Opis projektu

Rewitalizacja ścieżki wokół Stadionu Leśnego polegająca na usunięciu grubej warstwy gnijących liści wyrzucanych regularnie przez płot przez pracowników Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego, przywrócenie poręczy w części ścieżki prowadzącej do ulicy Reja, poszerzenie ścieżki przy wejściu do SKLA, zbudowanie paru stopni w miejscu, gdzie stara ścieżka została zajęta przez SKLA w trakcie rozbudowy i miejsce jest praktycznie niedostępne dla osób z niepełnosprawnością, odtworzenie zniszczonych ławek przy ścieżce i ustawienie koszy na śmieci.
W ramach projektu można (opcjonalnie, o ile starczy na to środków) umieścić (od strony SKLA) tablice z zakazem wyrzucania przez płot liści na ścieżkę oraz dokonać przycinki okolicznych drzew stanowiących zagrożenie dla przebywających tam osób.

Projekt będzie służył wszystkim osobom zarówno Sopocianom jak i turystom spacerującym w tym uroczym miejscu.