projekt nr 1

1. Ujednolicenie chodnika na ul. Broniewskiego, wykonanie chodnika wzdłuż nasypu graniczącego z boiskiem oraz dojście do boiska


Opis projektu

Ujednolicenie chodnika, wypełnienie przed śmietnikiem, wykonanie chodnika 0,5 m wzdłuż nasypu graniczącego z boiskiem oraz dojście do boiska.