projekt nr 24

24. „Z solanką ku zdrowiu” – przeprowadzenie zajęć na basenie solankowym dla dzieci oraz organizacja zajęć profilaktycznych z zakresu edukacji prozdrowotnej


Lokalizacja

Fundacja Sport na Zdrowie, ul. Bitwy pod Płowcami 67 Sopot ( teren Sopockiego Klubu żeglarskiego Ergo Hestia)

Skrócony opis

Zadanie polega na prowadzeniu zajęć ogólnousprawniających na basenie solankowym oraz warsztatów edukacyjnych dla sopockich dzieci i ich rodziców. Zajęcia prowadzone będą na basenie solankowym raz w tygodniu przez 11 miesięcy (44 zajęcia) oraz odbędą się 4 spotkania warsztatowe dotyczące edukacji prozdrowotnej i profilaktyki zdrowia.

Opis projektu

Wniosek jest składany przez Fundację Sport na Zdrowie mającą siedzibę w Sopocie przy ul. Bitwy pod Płowcami 67.
Zadanie polega na prowadzeniu zajęć o charakterze profilaktycznym  i  ogólnousprawniającym w basenie solankowym.  W ramach projektu grupa 20 dzieci mieszkańców Sopotu, zagrożonych chorobami takimi jak otyłość, wady postawy, alergie, w wieku 0-17 lat  weźmie udział w zajęciach na basenie solankowym oraz w zajęciach edukacyjnych dotyczących zdrowego trybu życia.  Zajęcia na basenie prowadzone będą przez wykfalifikowaną kadrę ośrodka, raz w tygodniu przez okres 11 miesięcy ( 44 zajęcia).   W ramach zadania przeprowadzone zostaną również cztery spotkania edukacyjne dot. profilaktyki zdrowotnej, w formie warsztatów kierowane do dzieci i ich rodziców oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców Sopotu. Tematyka spotkań zostanie dostosowana do potrzeb uczestników projektu, na podstawie przeprowadzonej ankiety. Organizatorem zajęć jest Fundacja Sport na Zdrowie, która od wielu lat prowadzi jedyny w regionie tego typu Ośrodek Terapii Edukacji i Aktywizacji Sportowej.
Realizacja zadania przebiegnie wg. Planu: 1 - etap przygotowawczy - rekrutacja adresatów projektu  - poprzez MOPS, NGO działające w Sopocie, SCOP, placówki edukacyjne. 2. Realizacja  - grupa 20 dzieci od stycznia do grudnia 2020 będzie uczestniczyła w zajęciach wraz z rodzicami 1 x tygodniu przez okres 12 miesięcy.  Organizacja czterech spotkań edukacyjnych  dotyczących profilaktyki i zdrowego trybu życia ( możliwe m.in. spotkanie z lekarzem, fizjoterapeutą, dietetykiem i trenem sportu).
3. Zakończenie - druga połowa grudnia 2020 - ewaluacja i podsumowanie projektu po zakończonych zajęciach.
Rezultatem projektu będzie m.in Upowszechnienie w Sopocie wśród lokalnej społeczności aktywności fizycznej, jako czynnika wspomagającego rehabilitację, a także wspierającego rozwój zdrowia fizycznego i psychospołecznego dzieci cierpiących na choroby cywilizacyjne lub zagrożone chorobą. Przybliżony koszt projektu to ok 48000 zł.