projekt nr 10

10. Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Mickiewicza przy bloku ul. Mickiewicza 61


Opis projektu

Mieszkańcy Osiedla Mickiewicza zgłaszają potrzebę powiększenia małego i jedynego placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców. Istniejące boisko sportowo - rekreacyjne służy młodzieży i osobom starszym . Z inaszego placu zabaw korzystają nie tylko dzieci z osiedla ale również z pobliskich domów jednorodzinnych.Jako prezes ZarząduSpóldzielni im. A.Mickiewicza deklaruję ,że nasza Sp-nia dołoży środkow aby ten projekt wspólny z Gminą Sopot został zrealizowany.

Opis lokalizacji

teren przylegający do bloku mieszkalnego Mickiewicza 61 . Grunt stanowi własność Własnośćiowej Spóldzielni im. A.Mickiewicza w Sopocie.

Projekt zweryfikowany warunkowo pozytywnie. Zostanie poddany pod głosowanie pod warunkiem akceptacji projektu przez właściwą spółdzielnię mieszkaniową, oraz po przedstawieniu przez nią kosztów inwestycji. (O zgodę i wycenę wystąpi Urząd Miasta Sopotu)