projekt nr 5

5. Bezpieczna droga do domu – budowa chodnika przy ul. Świemirowskiej


Lokalizacja

Ulica Świemirowska

Skrócony opis

Na ulicy Świemirowskiej mamy duży problem.
Poruszając się pieszo wzdłuż naszej ulicy nie mamy do dyspozycji bezpiecznego chodnika.
Przez to my i nasze dzieci przemieszczając się jezdnią ryzykujemy potrąceniem i stwarzamy niebezpieczeństwo dla kierowców.
Możemy zmienić tę sytuację oddając głos na ten projekt.
Chodnik dla nas i dla dzieci wzdłuż ul. Świemirowskiej.

Opis projektu

Projekt dotyczy przebudowy i rozbudowy ciągu komunikacji pieszej w obrębie ulicy Świemirowskiej, co powinno zwiększyć komfort i bezpieczeństwo pieszych. Budowa trzech róznych osiedli na tym obszarze wygenerowała chaos w przebiegu ciągów pieszych. Chodnik dla pieszych wzdłuż prawej krawędzi jezdni (przemieszczając się w kierunku ul. Smolnej) nie spełnia swojej funkcji jest przerywany i kończy się "ślepo" a w innym miejscu jest zablokowany parkingiem i klombem. Zmiana strony (żeby dojść do osiedla komunalnego trzeba zgodnie z przepisami zmienić stronę trzykrotnie) stwarza niebezpieczeństwo, szczególnie dla dzieci. Parkujące równolegle po obu stronach ulicy samochody utrudniają przekraczanie jezdni. Rejon ul. Świemirowskiej rozwija się bardzo dynamicznie nowe inwestycje komunalne miasta oraz rezerwa terenów pod zabudowę mieszkaniową w sąsiedztwie (ul. Smolna) wskazuje,że ruch samochodowy będzie się stale zwiększał.
Piesze przemieszczanie się wzdłuż Al. Niepodległości jest drogą "na około" . Poza tym na tym odcinku występują trzy niebezpieczne skrzyżowania (z ul. Armii Krajowej, z wjazdem na stację benzynową oraz z wyjazdem ze stacji benzynowej). Kolejnym problemem związanym z tą drogą jest stan jezdni Al. Niepodległości, który w szczególności daje się we znaki pieszym podczas i po opadach deszczu (samochody wjeżdżając w koleiny chlapią wodą przez całą szerokość chodnika).

Rozwiązaniem tego problemu jest dokończenie ciągu pieszego lewą stroną ul. Świemirowskiej. Załączone do projektu dwa pliki stanowią graficzny opis tematu.

Pierwszym punktem jest wytyczenie przejścia dla pieszych jeszcze na ul. Leśnej przed skrętem na ul. Świemirowską i przeniesienie ruchu pieszego w usystemowanej formie na lewą stronę, na nowy chodnik.

Drugim punktem w ciągu jest wymiana fragmentu nawierzchni wyjzadu z parkingu biurowca. Wykonany jest on z kratki betonowej, co utrudnia  poruszanie się z wózkiem (kółka blokują się w otworach) poruszanie się dzieci: piesze (potknięcia na tym fragmencie jezdni), na rowerkach biegowych itp. Nie wspominając o osobach poruszających się o kulach i przy pomocy laski, gdzie przyrządy blokują się i nie opierają się stabilnie na podłożu.

Następnym punktem jest budowa chodnika na fragmencie trawnika na wysokości stacji benzynowej. W tym miejscu bardzo często można zaobserwować pieszych z małymi dziećmi i wózkami. Chodnik kończy się nagle, ten który jest po drugiej stronie kończy się za kilkadziesiąt metrów i trzeba znowu zmieniać stronę.

Czwarty punkt to wymiana nawierzchni na fragmencie wjazdu do garażu podziemnego. Sytuacja analogiczna do punktu nr 2.

Piąty punkt to zastąpienie wydeptanej i często używanej ścieżki pomiędzy ogrodzeniem osiedla komunalnego i parkingiem równoległym z lewej strony ul. Świemirowskiej. Przestrzeń ta jest częściowo zarośnięta bujnymi krzewami. Wydaje się, że funkcjonalny chodnik mógłby tam powstać nawet bez ingerencji w tą zielona barierę. Krzewy należałoby przyciąć, bo rozrastają się w sposób dziki.
Ścieżka prowadziłaby do pierwszego wjazdu na teren osiedla komunalnego, gdzie można byłoby przerzucić przejście dla pieszych na prawą stronę tam chodnik jest wykonany należycie.

W przypadku chodnika lewostronnego są dwie opcje:
- analogiczne zastąpienie ścieżki na fragmentach pomiędzy wjazdami nr 1 i nr 2 oraz pomiędzy wjazdami nr 2 i nr 3. mowa tu o wjazdach na osiedle komunalne.
- skierowanie ruchu pieszego na teren osiedla komunalnego, gdzie są już wytyczone chodniki.

Ostatnim punktem (opcjonalnie) mogłoby być  przedłużenie chodnika prawostronnego do ul. Smolnej. Chodnik ten kończy się na bramie wjazdowej na teren osiedla Invest komfortu. Tam stoi na przeszkodzie skalniak z zielenią. W tym miejscu również dochodzi do kolizji interesów kierowców wjeżdzających od ul Smolnej i pieszych kierujących się jezdnią.

Do Projektu załączam ilustrację przez to na pewno będzie bardziej czytelny.