projekt nr 3

3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Wyścigi – budowa wzniesionego skrzyżowania ul. Łokietka z ul. Architektów, montaż znaków drogowych


Lokalizacja

Ulica Władysława Łokietka na odcinku od skrzyżowania z ulicą Polną do granicy z Gdańskiem przy skrzyżowaniu z ulicami: Droga Zielona, Placu Dwóch Miast oraz Gospody.

Skrócony opis

Projekt poprawia bezpieczeństwo mieszkańców Wyścigów oraz redukcje hałas spowodowany gwałtownym przyspieszaniem i hamowaniem pojazdów; polega na ograniczeniu prędkości pojazdów wyjeżdzających z Sopotu oraz wjeżdżających do miasta ulicą Władysława Łokietka poprzez wyniesienie przejścia dla pieszych oraz instalację znaków drogowych informujących o znajdowaniu się w strefie ograniczonej prędkości.

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ograniczenie prędkości pojazdów wyjeżdżających z Sopotu ulicą Władysława Łokietka (oraz pojazdów wjeżdżających do miasta) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Polną do granicy z Gdańskiem przy skrzyżowaniu z ulicami: Droga Zielona, Placu Dwóch Miast oraz Gospody.

Przedmiotowy odcinek ulicy biegnie wzdłuż ostatnich zabudowań Sopotu, a na jego pierwszych 200 metrach nie wykonano ograniczników prędkości; pierwszy z nich w postaci wyniesionego przejścia przez jezdnię znajduje się dopiero w okolicy osiedla Sopocki Parkur. Wzdłuż ulicy nie postawiono żadnego znaku informującego lub przypominającego o obowiązującej strefie ograniczonej prędkości do 30 km/h; w okolicy Ergoareny stoi jedynie znak informujący o końcu tej strefy. Powoduje to, że pojazdy opuszczające Sopot (zjeżdżające z ronda na skrzyżowaniu ulicy Władysałwa Łokietka z ulicą Polną) przyspieszają gwałtownie, a następnie hamują napotykając na pierwsze wyniesione przejście dla pieszych, na którym znajduje się również ścieżka rowerowa.
Takie okoliczności powodują zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów oraz wzmagają natężenie hałasu powodowane przez gwałtowne przyspieszanie i hamowanie kierowców aut i motocykli, szczególnie w okresach wzmożonego ruchu turystycznego.

W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz w celu ograniczenia hałasu należy:
1. Przebudować przejście dla pieszych w okolicy budynku oznaczonego numerem 50 poprzez jego wyniesienie do poziomu chodnika
2. Postawić wzdłuż odnośnego odcinka ulicy znaki drogowe (kilka) oraz namalować na jezdni oznakowanie poziome, przypominające kierowcom o znajdowaniu się w strefie ograniczonej prędkości do 30 km/h; w obu kierunkach jazdy bowiem dla kierowców wjeżdżających do Sopotu od strony Ergoareny znak drogowy informujący o rozpoczynaniu się strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h znajduje się na samym początku ulicy w rejonie opuszczania przez kierowców ronda na granicy z Gdańskiem i jest dla nich zupełnie niewidoczny.

Projekt będzie służył mieszkańcom, a także użytkownikom ścieżek rowerowych, przyczyni się do lokalnej poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez ograniczenie prędkości pojazdów opuszczających Sopot oraz wjeżdżających do miasta, jak również zredukuje natężenie hałasu poprzez ograniczenie dynamiki jazdy kierowców.