projekt nr 30

30. Licznik długu publicznego Polski – aktywna tablica informacyjna


Lokalizacja

Lokalizacja powinna być ogólnie dostępna w miejscu widocznym dla ludzi. Np. skwerek pod Dworcem Głównym od ul. Kościuszki (przy wjeździe do podziemnej hali garażowej).

Skrócony opis

Polska jest wysoko zadłużona i tempo postępowania długu publicznego rośnie.
Projekt polega na ustawieniu tablicy w publicznym miejscu, na której wyświetlane byłoby aktualne zadłużenie Polski.
Pomóżmy uświadomić ludzi o skali problemu i wpłyńmy na naszą przyszłość.

Opis projektu

Projekt polegałby na ustawieniu tablicy LEDowej, na której wyświetlany byłby na bieżąco aktualny dług publiczny Polski. Mój pomysł wzorowany jest na podobnej tablicy, która znajduje się w Warszawie (zdjęcie przesyłam w załączniku). Np. W Gdańsku na tablicach systemu Tristar wyświetlana jest aktualne zanieczyszczenie powietrza. W Katowicach również istnieje tablica informująca o jakości powietrza.
Uważam, że zadłużenie Naszego Kraju jest bardzo wysokie (http://www.dlugpubliczny.org.pl) i jest to kluczowa kwestia jeśli chodzi o przyszłość Polski. Będzie to wpływało na życie każdego Polaka.
Niestety wielu ludzi nie jest świadoma o skali problemu i dlatego taka ogólne dostępna informacja o długu publicznym mogłaby by wpłynąć na zwiększenie świadomości społeczeństwa.
Proponowana tablica LEDowa informowałaby jedynie o obiektywnej wartości zadłużenia Polski, bez sugerowania niczego i bez aspektów politycznych. Miałaby rozmiar 2,5x1,2 m oraz ustawiona byłaby na dwóch nogach (możliwe również zamontowanie na ścianie).
Do realizacji tego projektu wykonanie musiałoby zostać zlecone firmie zewnętrznej, która wyprodukowałaby taką tablicę, zamontowałaby ją oraz zapewniła ewentualny serwis.

Mam nadzieję, że są ludzie, którym zależy na przyszłości Polski i dostrzegają skalę problemu.

Projekt wstępnie zaakceptowany. Miejsce na taką tablice jakie sugerujemy to okolice Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego.