projekt nr 15

15. Butelkomaty do skupu butelek w SP nr 8, SP nr 9 i III LO


Skrócony opis

Sopot walczy z plastikiem! Czas na instalację butelkomatu, który będzie wydawał drobny bilon za wrzucone do niego plastikowe butelki. Jeśli projekt się powiedzie lokalizacja kolejnych butelkomatów byłaby ustalana z mieszkańcami. Cel: zwrócenie uwagi na konieczność segregacji odpadów i ich późniejszego recyclingu. Przy okazji minimalizujemy zjawisko zaśmiecana miasta plastikiem.

Opis projektu

Sopot zdecydował o tym, żeby przestać korzystać z plastikowych opakowań podczas obrad RM i posiedzeń komisji. Kolejnym krokiem na tej edukacyjnej ścieżce powinna być instalacja butelkomatu, który skupowałby plastikowe butelki płacąc za nie niewielkie kwoty (np. 10 gr.). Dzięki temu:
a/ zwrócimy uwagę mieszkańców na konieczność segregacji odpadów;
b/ zminimalizujemy proceder zaśmiecania miasta pustymi butelkami;
c/ potwierdzimy wizerunek nowoczesnego, ekologicznego kurortu.

Na tym etapie proponuję jeden butelkomat, jako pilotaż - zobaczmy, jaki jest odbiór społeczny tego typu działań.
Lokalizacja: może być UM, co podkreśli, że projekt jest ważny dla całego miasta.

Co roku na świecie produkuje się 8 milionów ton plastiku, produkcja rośnie o 5-10 proc. rocznie, a jedynie 9 proc. plastiku na świecie i 30 proc. w Europie udaje się poddać procesowi recyklingu.

Może zostać poddany pod głosowanie, w przypadku wyboru do realizacji ustawione zostanie odpowiednie urządzenie w szkole - będzie to kampania edukacyjna.