projekt nr 14

14. Defibrylator (AED) na quadzie na wyposażeniu WOPR do pomocny przy zawałach serca


Lokalizacja

Sopockie WOPR działa głównie na terenie sopockiej plaży, sopockiego molo oraz alejek rowerowych ulokowanych wzdłuż plaży. Dodatkowo zestaw w bardzo szybkim czasie może udzielić pomocy na terenie miasta.

Skrócony opis

Rocznie w Polsce dochodzi do 40 tys. zatrzymań krążenia. Brak RKO oraz defibrylacji w ciągu 7-10 minut od nagłego zatrzymania serca prowadzi do śmierci. Dlatego tak ważne jest szybkie dotarcie ratowników wraz z defibrylatorem AED, aby każdy w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia miał szansę na ratunek.
Zakres projektu obejmuje zakup jednego pojazdu typu ATV wraz z wyposażeniem medycznym i AED

Opis projektu

Rocznie w Polsce dochodzi do 40 tys. zatrzymań krążenia. Brak RKO oraz defibrylacji w ciągu 7-10 minut od nagłego zatrzymania serca prowadzi do śmierci. Dlatego tak ważne jest szybkie dotarcie ratowników wraz z defibrylatorem AED, aby każdy w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia miał szansę na ratunek.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu efektywności działań Sopockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, poprzez dostosowanie technicznych środków reagowania do potrzeb wynikających z analizy bezpieczeństwa obszaru wodnego, plaży, sąsiadujących alejek i miasta Sopotu oraz obecnie obowiązujących standardów ratownictwa w zakresie ratowania zdrowia i życia ludzkiego.
Zakres projektu obejmuje zakup jednego pojazdu typu ATV wraz z wyposażeniem medycznym i AED oraz przyczepą transportową.

Sopockie WOPR działa od 2003 roku i nadrzędnym celem naszej działalności, wynikającej zarówno ze zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego - zgoda Ministra Spraw Wewnętrznych nr 44/2014 z dnia 26 maja 2014 roku, jak również ze statutu Sopockiego WOPR, jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Ten najwyższy nakaz, wynikający z humanitarnej postawy ratowników, jest przywilejem oraz zaszczytem przy wykorzystaniu fachowej wiedzy ratowniczej oraz najnowszych zdobyczy techniki, rozumianych jako nowoczesny sprzęt ratunkowy.

Sopockie WOPR od początku swojej działalności współpracuje ze wszystkimi służbami ratunkowymi w Sopocie. W naszej siedzibie znajduje się główne Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego odbierające Numer Ratunkowy nad wodą 601 100 100.

Pojazdy, będące na wyposażeniu organizacji, legitymują się 7 i 11-letnim (dwa pojazdy ATV) oraz 19-letnim (samochód) okresem użytkowania, co w konsekwencji powoduje zużycie podzespołów oraz wiele usterek technicznych. Podkreślić należy, że ww. sprzęt częstokroć charakteryzuje się ponadnormatywnym zużyciem, ponieważ desygnowany jest do działań prowadzonych w najbardziej ekstremalnych warunkach. Wysoki poziom dbania o sprzęt oraz jego regularne serwisowanie i konserwacja niestety przegrywają z drapieżnym środowiskiem słonej wody oraz piasku. W ostatnich 5 latach na serwisy dwóch pojazdów ATV wydaliśmy 60 tys. złotych.

Zakup nowego mobilnego zestawu obejmującego pojazd ATV wraz z wyposażeniem medycznym, w tym AED, znacznie podniesie poziom ratowania zdrowia i życia ludzkiego na terenie miasta Sopotu. Pozwoli ominąć zakorkowane ulice i w bardzo szybkim czasie dotrzeć do poszkodowanego znajdującego się zarówno na molo, plaży, alejkach rowerowych oraz całego miasta wraz z terenami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Sopockie WOPR jest w gotowości do niesienia pomocy od 15 lat przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

Szczegóły zestawu:
- pojazd ATV, homologacja, pojemność silnika min 600 cm³ (optymalnie 700-1000 cm³), napęd 2x4/4x4, siedzenie pasażera, blokada dyferencjału, automatyczna bezstopniowa skrzynia biegów (z przełożeniami High, Low, Park, Neutral, Reverse), hamowanie silnikiem, wyciągarka ze ślizgiem rolkowym, hak, zestaw kufrów, 2 kaski, gniazdo 12V, oświetlenie uprzywilejowane, szperacz, przyczepa transportowa;
- Zestaw Ratownictwa Medycznego PSP R1 (kompletna torba z szynami i opatrunkami hydrożelowymi) według rozporządzenia KG PSP z lipca 2013 r. w plecaku;
- deska ortopedyczna YDC kompletna (stabilizator głowy do deski ortopedycznej + zestaw pasów);
- defibrylator AED wraz z zapasowym kompletem elektrod.

Wyposażenie Sopockiego WOPR w nowoczesny mobilny zestaw ratunkowy z AED zapewni wszystkim mieszkańcom oraz licznym gościom Miasta Sopotu możliwość rekreacji przy spełnieniu najwyższych kryteriów bezpieczeństwa nad wodą, w najbliższej okolicy oraz całego miasta Sopotu.