projekt nr 6

6. Zagospodarowanie terenu przyległego do SP nr 7 przy ul. Haffnera 55 i Krytej Pływalni MOSiR przy ul. Haffnera 57


Lokalizacja

ul. Haffnera 55 w Sopocie
ul. Haffnera 57 w Sopocie

Opis projektu

- Wymiana nawierzchni drogi oraz parkingu.
- Budowa miejsc parkingowych.
- Wymiana chodników.
- Montaż małej architektury (ławki, stojaki na rowery).
- Wymiana oświetlenia zewnętrznego.
- Wymiana ogrodzenia obiektów.
- Zagospodarowanie terenu zieleni (nasadzenie roślinności).
W przypadku pływalni, projekt będzie służył uczniom sopockich szkół, mieszkańcom Sopotu, miast ościennych oraz turystom przyjeżdżającym do Trójmiasta. W przypadku szkoły, będzie służył uczniom, rodzicom, organizatorom oraz kibicom korzystającym ze szkoły, hali 100-lecia oraz boiska ze sztuczną nawierzchnią.