projekt nr 10

10. Renowacja cmentarza komunalnego


Opis projektu

Remont alejek, punktów wody, małej architektury na terenie Cmentarza Komunalnego