projekt nr 8

8. Przebudowa i powiększenie placu zabaw pomiędzy blokami ul. Tatrzańska 6, ul. Kraszewskiego 21 a budynkiem ul. Tatrzańska 19


Lokalizacja

Plac zabaw pomiędzy blokami Tatrzańska 6, Kraszewskiego 21 a budynkiem Tatrzańska 19

Skrócony opis

Przebudowa i powiększenie placu zabaw pomiędzy blokami Tatrzańska 6, Kraszewskiego 21 a budynkiem Tatrzańska 19 i dostosowanie go do odpowiednich standardów dla dzieci (brak podjazdu również dla rodzin z wózkami). Obecny plac zabaw jest kompletnie niefunkcjonalny, sprzęty są stare, zardzewiałe, brudne i zdezelowane. Mieszkańcy zasługują na funkcjonalny i odnowiony plac zabaw.

Opis projektu

Głównym założeniem projektu jest przebudowa i powiększenie placu zabaw, tj. kompletna wymiana wszystkich sprzętów na placu zabaw, a także poprawa infrastruktury wokół placu, czyli wymiana ogrodzenia i przebudowa dojazdu do samego placu (umożliwienie wjechania wózkiem). Obecny plac zabaw nie służy mieszkańcom należycie. Nie jest użytkowany, ponieważ sprzęty są stare, zdezelowane, nieciekawe dla dzieci. Jest tylko jedna ławeczka dla rodziców, najczęściej plac odwiedzany jest przez młodzież/dorosłych pijących alkohol. Projekt objął by również plan powiększenia placu zabaw gdyż okolica w jakiej się znajduje to umożliwia (duża powierzchnia niewykorzystana pomiędzy wspomnianymi budynkami). Mogłoby to "ożywić" osiedle i umożliwić mieszkańcom poznanie się wzajemnie podczas gdy dzieci miałyby się gdzie bezpiecznie bawić. Plan w skrócie objąłby następujące kroki:
1. Zlikwidowanie obecnych sprzętów i ławki.
2. Zlikwidowanie ogrodzenia.
3. Wyburzenie/przebudowa schodów od strony Kraszewskiego 21 (dostosowanie dla wózków).
4. Powiększenie powierzchni placu i ogrodzenie go bezpiecznym ogrodzeniem.
5. Instalacja sprzętów (huśtawki, piaskownica, drabinki, zjeżdżalnia itd.)
6. Umiejscowienie kilku ławek, śmietników wewnątrz placu.
7. Ewentualnie budowa chodnika/odpowiedniej infrastruktury od strony Tatrzańskiej 19.
8. Ustawienie 2-3 latarni oświetlających plac.

Projekt zweryfikowany warunkowo pozytywnie. Zostanie poddany pod głosowanie pod warunkiem akceptacji projektu przez właściwą spółdzielnię mieszkaniową, oraz po przedstawieniu przez nią kosztów inwestycji. (O zgodę i wycenę wystąpi Urząd Miasta Sopotu)