projekt nr 8

8. Miejskie Obserwatorium Astronomiczne


Lokalizacja

Proponowana lokalizacja "Wzniesienie strzeleckie". Właścicielem terenu jest gmina Sopot, obszar nie wchodzi w skład Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Planowane miejsce inwestycji już teraz stanowi jeden z najznamienitszych punktów widokowych w mieście, w połączeniu z obserwatorium astronomicznym  stanie się jedną z atrakcji turystyczncyh Sopotu. Możliwa jest także każda inna lokalizacja na terenie gminnym np. przy którymś z liceów lub pdstawówek, jednak najlepsze efekty obserwacyjne uzyskuje się w miejscach w większym stopniu oddalonych od źródeł światła, a takim miejscem jest właśnie Wzniesienie Strzeleckie. Obserwatorium mogłyby też powstac na końcu molo
W załaczeniu zdjęcie lokalizacji obserwatorium.

Skrócony opis

Czy Sopocianie a w szczególności sopockie dzieci powinny móc podziwiać, kratery na Ksieżycu, fazy Wenus, pierścienie Saturna, odległe galaktyki i pędzące przez kosmos komety? Jeśli tak sądzisz to zagłosuj za stworzeniem Miejskiego Obserwatorium Astronomicznego, które stanie się miejscem gdzie młodzież i seniorzy będą mogli wspólnie odkrywać pasję badanie nieznanych zakątków kosmosu.

Opis projektu

Założeniem projektu jest stworzenie obserwatorium astronomicznego, które w zasadniczy sposób ma zmienić i uatrakcyjnić proces edukacji przedmiotów przyrodniczych oraz zachęcić młodzież do podejmowania samodzielnych obserwacji oraz uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Ma stać się miejscem organizowania obserwacji dla mieszkańców gminy Sopot zainteresowanych astronomia oraz umożliwić transmisje zjawisk zachodzących we Wszechświecie online poprzez serwis internetowy lub transmisje video.
Celem szczegółowym jest podniesienie świadomości edukacyjnej młodzieży, integracja mieszkańców gminy we wspólnym zainteresowaniu (przekrój wiekowy zainteresowania zaciera różnice międzypokoleniowe) oraz zachęcenie uczniów do podejmowania działań w ramach projektów prowadzonych przez organizacje astronomiczne gdzie współpracują zawodowi naukowcy z miłośnikami oraz uczestnictwo w dedykowanych projektach dla szkół w których obecnie nie realizować z powodu braku sprzętu. Nasz kraj przystępując do ESO i ESA otwieramy polskiej młodzieży kanał do międzynarodowych projektów, w których uczestnictwo uniemożliwia niejednokrotnie bariera sprzętowa i ten projekt ma za zadanie pokazać iż stosunkowo niewielkim kosztem można te barierę zniwelować w gminie Sopot i mam nadzieję że nasza gmina stanie się centrum rozwoju astronomiirozwijając tą zaniedbywaną przez włądze gminy gałąź rozwoju społeczeństwa.
W wielu miastach w Polsce obserwatoria astronomiczne powstały w ramach gminnych budżetów obywatelskich. W Radom w zeszłym roku ukończono budowę obserwatorium którego koszt wyniósł 670 000, w trakcie budowy jest białostockie obserwatorium, którego powstanie przegłosowano w  ramach budżetu obywatelskiego w 2016 roku. W 2018 także Koszalinianie wybrali obserwatorium jako najlepszy projekt w budżecie obywatelskim. W Niepołomicach trwa rozbudowa obserwatorium także w ramach środków z BO. Także w Giżycku powstaje obserwatorium w ramach BO. W zakończonym już głosowaniu w ramach BO 2019 w Swarzędzu projekt budowy obserwatorium astronomicznego uzyskał najwyższy wynik. Należy dodać, iż obserwatoria astronomiczne działają we wszystkich miastach powiatowych woj. Kujawsko-pomorskiego - koszt ich budowy wyniósł ok. 600 000 zł każde.
Jeśli w Sopocie powstanie obserwatorium astronomiczne Sopocianie będą mogli podziwiać Słońce, Księżyc z jego kraterami i górami, fazy Wenus, Saturna z pierścieniami, Jowisza oraz miliony odległych gwiazd, galaktyk i mgławic.

W załączniku przesyłam zdjęcie radomskiego obserwatorium, którego koszt budowy wyniósł ok.700 tyś zlotych i podobna astrobaza mogłaby  powstać w Sopocie.

Projekt zweryfikowany warunkowo pozytywnie. Zostanie poddany pod głosowanie pod warunkiem deklaracji jednej z sopockich szkół na temat chęci posiadania takiego obiektu, alby obserwatorium miało gospodarza.