projekt nr 6

6. Nowe miejsca do wypoczynku, nowa aranżacja terenów zielonych – na terenie całego osiedla Brodwino


Opis projektu

Nowe aranżacje n.w. terenów zielonych. W miejscu przylegającym do strumyka i prywatnej działki przy mostku: nasadzenie kwitnących krzaków np. bez, postawienie dwóch ławek, wykonanie remontu mostka. Nowa aranżacja zieleni wokół skateparku (od strony Przychodni) i remont wjazdu do Przychodni i na miejsca parkingowe przy Orliku. Zagospodarowanie trawnika w pasie drogowym przy Liceum. Zagospodarowanie skarpy przy siłowni (Kolberga 12: murek oporowy i na nim ławki) i obsadzenie zielenią terenu przy przystanku autobusowym przy Przedszkolu. Postawienie 8-miu koszy dla psów. Na terenie będącym w wieczystym użytkowaniu przez Spółdzielnię: położenie nowej nawierzchni na promenadzie (ok.500m kwadratowych).
Projekt ma na celu uporządkowanie zaniedbanych nieruchomości terenowych na osiedlu oraz stworzenie nowych miejsc relaksu dla mieszkańców.
W przypadku braku akceptacji prac na terenie wieczystego użytkowania do realizacji projekt z pozostałymi zadaniami.

Opis lokalizacji

Osiedle Brodwino w miejscach wymienionych w opisie projektu.