projekt nr 17

17. Sporządzenie broszury dla mieszkańców południowej części Sopotu – Karlikowa i Świemirowa, dotyczącej przyszłych planów przewidzianych dla terenów zielonych


Skrócony opis

Sporządzenie broszury dla mieszkańców południowej części Sopotu - Karlikowa i Świemirowa, dotyczacej przyszłych planów przewidzianych dla terenów zielonych zlokaliowanych na południe od ulicy 3 - maja oraz Kochanowsiego. Koszt zlecenia opracowania broszury 3000 zł, koszt przygotowania i wydruku  5000 ulotek - 5000 złotych.

Opis projektu

Sporządzenie broszury dla mieszkańców południowej części Sopotu - Karlikowa i Świemirowa, dotyczacej przyszłych planów przewidzianych dla terenów zielonych zlokaliowanych na południe od ulicy 3 - maja oraz Kochanowsiego. Koszt zlecenia opracowania broszury 3000 zł, koszt przygotowania i wydruku  5000 ulotek - 5000 złotych. Przykładem może służyć broszura rozesłana niegdyś mieszkańcom ulic Okrzei i karlikowskiej dotyczącej planów zabudowy wokół zbiornikai.