projekt nr 7

7. Modernizacja parkingu przy ul. Sienkiewicza 25


Opis projektu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej wyraża zgodę na inwestowanie na tym terenie.

Opis lokalizacji

parking przy ul. Sienkiewicza 25, działka nr 21/93