projekt nr 6

6. Zmiana aranżacji, doposażenie i rozbudowa boiska i placu zabaw przy Sopockiej Szkole Autonomicznej


Lokalizacja

al. Niepodległości 739A

Opis projektu

Projekt zakłada zmianę aranżacji i doposażenie placu zabaw oraz wydłużenie boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną trawą o 10 metrów w stosunku do już istniejącego oraz zamontowanie piłkochwytów. Poprzez wydłużenie boiska wielofunkcyjnego będzie możliwość stworzenia dodatkowych dwóch boisk do koszykówki dostosowanych do wieku dzieci i dorosłych. Uzupełnienie placu zabaw o drabinki i zestawy wspinaczkowe (np. Activline) oraz adaptację terenów rekreacyjnych, na których znajduje się siłownia zewnętrzna o podłoże syntetyczne, bezpiecznie absorbujące upadki. Plac zabaw będzie przeznaczony dla dzieci do 10 roku życia, a urządzenia siłowni zewnętrznej dla dzieci starszych i osób dorosłych. Wyposażenie będzie służyć aktywnym działaniom użytkowników, jednocześnie swoim wyglądem i formą dostosowane zostanie do warunków otoczenia. Plac zabaw wykonany z elementów drewnianych, plastikowych i metalowych będzie posiadał certyfikat bezpieczeństwa. Plac zabaw będzie więc korzystniej zaaranżowany, a tym samym niewielka powierzchnia będzie efektywniej wykorzystana. Obecne boisko wielofunkcyjne jest zbyt krótkie dla aktywnej rekreacji ruchowej. Aby przestrzeń była w pełni komfortowa dla użytkowników niezmiernie ważne byłoby zamontowanie ekranów dźwiękochłonnych na całej szerokości terenu sportowo-rekreacyjnego, zamontowanie oświetlenia ledowego nad boiskiem wielofunkcyjnym i terenami rekreacyjnymi. Dbając o właściwe warunki użytkowania należy usunąć drzewa (topole), które w bezpośredniej bliskości z boiskiem zagrażają bezpieczeństwu użytkowników zajęć, jak też rozrostem swoich korzeni powodują niszczenie infrastruktury. Zamiast drzew proponuje się nasadzenia tui. Z tak zaaranżowanej przestrzeni będą mogli korzystać zainteresowani aktywnymi formami spędzania wolnego czasu mieszkańcy Sopotu. Teren obecnego placu zabaw i boiska jest monitorowany i ogólnodostępny. Cel: Stworzenie dzieciom i dorosłym mieszkańcom Sopotu bezpiecznego miejsca do zabawy oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. Dzięki aktywności fizycznej  dzieci i ich rodzice mogą lepiej rozwijać swoje pasje sportowe, pobudzając w ten sposób do pracy swój organizm. Systematyczne wykonywanie ćwiczeń na świeżym powietrzu zapobiega wielu chorobom. Pozwala również na zachowanie prawidłowej postawy i sylwetki, wpływa bezpośrednio na poprawę kondycji fizycznej i samopoczucia. Ze środków Budżetu Obywatelskiego 2020 warto uatrakcyjnić obecny teren sportowo-rekreacyjny by mógł służyć w szerszym zakresie w zgodzie z założeniami rozwojowymi miasta Sopotu. Boisko i plac zabaw będą pełniły ważną funkcję społeczną, gdyż pozwolą dzieciom i ich opiekunom bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wśród rówieśników, zawierać nowe znajomości, uczyć się i bawić. Również opiekunowie dzieci będą mogli spotykać się, wymieniać doświadczenia, odpoczywać i jednocześnie aktywnie spędzać czas wolny.

Projekt zweryfikowany warunkowo pozytywnie. Zostanie poddany pod głosowanie pod warunkiem akceptacji projektu przez Sopocką Szkołę Autonomiczną, oraz po przedstawieniu przez nią kosztów inwestycji. (O zgodę i wycenę wystąpi Urząd Miasta Sopotu)