projekt nr 6

6. Zmiana aranżacji, doposażenie i rozbudowa boiska i placu zabaw przy Sopockiej Szkole Autonomicznej


Opis projektu

Projekt zakłada zmianę aranżacji i doposażenie placu zabaw oraz wydłużenie boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną trawą o 10 metrów w stosunku do już istniejącego oraz zamontowanie piłkochwytów. Poprzez wydłużenie boiska wielofunkcyjnego będzie możliwość stworzenia dodatkowych dwóch boisk do koszykówki dostosowanych do wieku dzieci i dorosłych. Uzupełnienie placu zabaw o drabinki i zestawy wspinaczkowe (np. Activline) oraz adaptację terenów rekreacyjnych, na których znajduje się siłownia zewnętrzna o podłoże syntetyczne, bezpiecznie absorbujące upadki. Plac zabaw będzie przeznaczony dla dzieci do 10 roku życia, a urządzenia siłowni zewnętrznej dla dzieci starszych i osób dorosłych. Wyposażenie będzie służyć aktywnym działaniom użytkowników, jednocześnie swoim wyglądem i formą dostosowane zostanie do warunków otoczenia. Plac zabaw wykonany z elementów drewnianych, plastikowych i metalowych będzie posiadał certyfikat bezpieczeństwa. Plac zabaw będzie więc korzystniej zaaranżowany, a tym samym niewielka powierzchnia będzie efektywniej wykorzystana. Obecne boisko wielofunkcyjne jest zbyt krótkie dla aktywnej rekreacji ruchowej. Aby przestrzeń była w pełni komfortowa dla użytkowników niezmiernie ważne byłoby zamontowanie ekranów dźwiękochłonnych na całej szerokości terenu sportowo-rekreacyjnego, zamontowanie oświetlenia ledowego nad boiskiem wielofunkcyjnym i terenami rekreacyjnymi. Dbając o właściwe warunki użytkowania należy usunąć drzewa (topole), które w bezpośredniej bliskości z boiskiem zagrażają bezpieczeństwu użytkowników zajęć, jak też rozrostem swoich korzeni powodują niszczenie infrastruktury. Zamiast drzew proponuje się nasadzenia tui. Z tak zaaranżowanej przestrzeni będą mogli korzystać zainteresowani aktywnymi formami spędzania wolnego czasu mieszkańcy Sopotu. Teren obecnego placu zabaw i boiska jest monitorowany i ogólnodostępny. Cel: Stworzenie dzieciom i dorosłym mieszkańcom Sopotu bezpiecznego miejsca do zabawy oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. Dzięki aktywności fizycznej dzieci i ich rodzice mogą lepiej rozwijać swoje pasje sportowe, pobudzając w ten sposób do pracy swój organizm. Systematyczne wykonywanie ćwiczeń na świeżym powietrzu zapobiega wielu chorobom. Pozwala również na zachowanie prawidłowej postawy i sylwetki, wpływa bezpośrednio na poprawę kondycji fizycznej i samopoczucia. Ze środków Budżetu Obywatelskiego 2020 warto uatrakcyjnić obecny teren sportowo-rekreacyjny by mógł służyć w szerszym zakresie w zgodzie z założeniami rozwojowymi miasta Sopotu. Boisko i plac zabaw będą pełniły ważną funkcję społeczną, gdyż pozwolą dzieciom i ich opiekunom bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wśród rówieśników, zawierać nowe znajomości, uczyć się i bawić. Również opiekunowie dzieci będą mogli spotykać się, wymieniać doświadczenia, odpoczywać i jednocześnie aktywnie spędzać czas wolny.

Opis lokalizacji

al. Niepodległości 739A

Projekt zweryfikowany warunkowo pozytywnie. Zostanie poddany pod głosowanie pod warunkiem akceptacji projektu przez Sopocką Szkołę Autonomiczną, oraz po przedstawieniu przez nią kosztów inwestycji. (O zgodę i wycenę wystąpi Urząd Miasta Sopotu)