projekt nr 15

15. Piknik obywatelski dla mieszkańców Brodwina


Lokalizacja

teren Spółdzielni

Opis projektu

Mieszkańcy osiedla chętnie uczestniczą we wspólnych imprezach na świeżym powietrzu. Teraz nie ma takich działań przy okazji majówki, a w trakcie tych pikników propagowano wiele ważnych idei obywatelskich, takich jak np. sortowanie odpadów, sprzątanie po swoich pupilach, poszanowanie dla czystości lasu. Organizowano też ciekawe zajęcia dla dzieci (np. z bezpiecznych zachowań na jezdni). Chcemy do tych pikników powrócić w formie projektu miękkiego.