projekt nr 15

15. Piknik obywatelski dla mieszkańców Brodwina


Opis projektu

Mieszkańcy osiedla chętnie uczestniczą we wspólnych imprezach na świeżym powietrzu. Teraz nie ma takich działań przy okazji majówki, a w trakcie tych pikników propagowano wiele ważnych idei obywatelskich, takich jak np. sortowanie odpadów, sprzątanie po swoich pupilach, poszanowanie dla czystości lasu. Organizowano też ciekawe zajęcia dla dzieci (np. z bezpiecznych zachowań na jezdni). Chcemy do tych pikników powrócić w formie projektu miękkiego.

Opis lokalizacji

teren Spółdzielni