projekt nr 4

4. Budowa parkingu obok budynku przy ul. Wejherowskiej 5


Lokalizacja

Parking dla mieszkańców budynku Wejherowska 5 (przy Kraszewskiego).

Opis projektu

Przy okazji budowy ronda przy ul. Kraszewskiego/Wejherowska zlikwidowano mały parking przy ul. Wejherowskiej. Z prawej strony wejścia do bloku jest teren używany w charakterze parkingu, który należy wybrukować, wyznaczyć stanowiska parkingowe. Ponadto po przeciwnej stronie ul. Kraszewskiego przy pawilonach jest miejsce na kolejne 3 auta. To bardzo ważne zadanie dla mieszkańców, gdyż mają utrudnione parkowanie.

Projekt zweryfikowany warunkowo pozytywnie. Zostanie poddany pod głosowanie pod warunkiem akceptacji projektu przez właściwą spółdzielnię mieszkaniową..