projekt nr 6

6. Rewitalizacja punktu widokowego przy ul. Moniuszki (obok Hotelu Opera)


Opis projektu

Poprawa dostępu do punktu widokowego na wzgórzu przy ul. Moniuszki - budowa nowych schodów i poręczy, remont punktu - montaż ławek, koszy na śmieci,balustrad. Przycięcie drzew do podziwiania zatoki i panoramy Sopotu. Ustawienie tablicy informacyjnej o wysokości punktu widokowego i możliwych dalszych wędrówkach pieszych z tego miejsca.

Uatrakcyjnienie punktu widokowego na pewno będzie służyć zarówno mieszkańcom jak i turystom, zachęci do pieszych wędrówek i będzie ciekawym miejscem relaksu z pięknym widokiem.

Za wzór tej inwestycji może uchodzić rewitalizacja Pachołka w Gdańsku.

Opis lokalizacji

Punkt widokowy przy ul. Moniuszki (obok Hotelu Opera)

Projekt zaakceptowany.