projekt nr 4

4. Wymiana latarni ulicznych (oraz dodanie nowych) wzdłuż ul. Kolberga (kontynuacja projektu)


Opis projektu

Wymiana lamp ulicznych ma na celu poprawić bezpieczeństwo mieszkańców Brodwina, oraz doświetlenie miejsc z deficytem światła. Nowoczesne latarnie – takie jak na wyremontowanej ulicy Obodrzyców wpłyną również na estetykę tej części osiedla. Przywołana ulica Obodrzyców powinna być wyznacznikiem architektonicznym dla latarń (małych) przy chodnikach i głównej drodze (dużych).

UWAGA: Projekt częściowo zaakceptowano. Wymiana latarni możliwa jest jedynie wzdłuż ul. Kolberga, reszta to tereny spółdzielni mieszkaniowej na której nie możemy wykonać inwestycji.

Opis lokalizacji

Wymiana wzdłuż ulicy Kolberga od skrzyżowania z Cieszyńskiego i Obodrzyców aż do przychodni, wraz z uliczkami przy blokach 2,4,6,8,12,14,16,18

Projekt częściowo zaakceptowano. Wymiana latarni możliwa jest jedynie wzdłuż ul. Kolberga, reszta to tereny spółdzielni mieszkaniowej. Koszt latarni wzdłuż ul.Kolberga to 180 000 zł.

Załączniki