projekt nr 3

3. Skrzyżowanie ul. Łokietka i Polna - realizacja w zakresie do 80 tys.


Opis projektu

Podniesienie skrzyżowania ulic Władysława Łokietka i Polna. Założeniem projektu jest zmniejszenie prędkości jadących samochodów na ul. W. Łokietka. Działania polegać będą na modernizacji skrzyżowania. Służyć projekt będzie nie tylko mieszkańcom pobliskich domów, ale i całej okolicy poprawiając bezpieczeństwo mieszkańców.

Opis lokalizacji

skrzyżowanie ul. Łokietka i Polna

Projekt zaakceptowano, jednak z uwagi na warunki terenowe zamiast wyniesionego skrzyżowania wskazanego w projekcie zalecamy wykonanie ronda, które równie skutecznie spowolni kierowców przekraczających dozwoloną prędkość i dodatkowo rozwiąże problem tworzących się zatorów na tym skrzyżowaniu, jednocześnie zwiększając widoczność.