projekt nr 6

6. Skrzydlaci goście na Brodwinie - stworzenie optymalnych warunków siedliskowych dla zwierząt i ptaków


Opis projektu

Projekt ma na celu zachowanie równowagi przyrodniczej na osiedlu Brodwino poprzez zapewnienie w środowisku wokół człowieka optymalnych warunków siedliskowych dla nietoperzy, jerzyków oraz dzikich zapylaczy. Projekt obejmuje następujące propozycje:

1. Budowę betonowej piwniczki ziemnej – zimowiska dla nietoperzy, ssaków którym grozi wyginięcie, a które na osiedlu Brodwino znajdują dobre warunki do bytowania. Piwniczka posiadałaby drzwi zamykane na kłódkę z otworem wlotowym dla nietoperzy. Alternatywnie proponuje się wykonanie budek natynkowych z trocinobetonu dla nietoperzy wykorzystywanych przez ssaki w okresie aktywności letniej.
Dla powodzenia tego przedsięwzięcia istotna jest lokalizacja - piwniczka lub budki powinny być umiejscowione tam, gdzie nietoperze nie będą niepokojone. W związku z powyższym proponuje się wykorzystanie ogrodzonych terenów ujęcia wody pitnej oraz zbiornika wodnego zlokalizowanych na Brodwinie.
Zdjęcie piwniczki - źródło: http://czlowiekiprzyroda.eu/ochgatzag.htm
Zdjęcie budek - źródło: http://budkilegowe.com/produkty/schron-ans-1/

2. Hotelu dla pszczół i dziko żyjących owadów zapylających, które masowo wymierają m.in. w wyniku niszczenia ich naturalnych siedlisk oraz chemizacji upraw rolnych i leśnych. Lokalizacja w pobliżu łąki umożliwi zapylaczom dostęp do polnych kwiatów. Hotel zostałby umiejscowiony na terenie ujęcia wody pitnej, tak aby uniknąć dewastacji.
Zdjęcie - źródło: http://hobbydom.pl/domki-owadow/

3. Domków dla jerzyków - ich montaż umożłiwi odtworzenie populacji tych ptaków, które ze względu na zmiany związane z ocieplaniem bloków mieszkalnych jest coraz mniej liczna. Proponuje się umiejscowienie budek wybranych blokach na Brodwinie na ścianach od strony bez okien. Jerzyki w przeciwieństwie do jaskółek w okresie lęgowym nie będą uciążliwe dla lokatorów bloków - młode w gnieździe zachowują ciszę. Warto, aby budki były zrobione z trocinobetonu, bardziej odpornego na złe warunki atmosferyczne, niż drewno.
Zdjęcie - źródło: http://dzienniklesny.pl/przyroda/bialystok-chce-chronic-ptaki-jerzyki/

W ramach projektu powienien być zapewniony nadzór chiropterologiczny/ornitologiczny oraz konserwatorski budek/piwniczek oraz postawienie tablic informacyjnych o realizowanym projekcie dla lepszej ochrony zwierząt.

Opis lokalizacji

1. Budowa piwniczki i/lub budek natynkowych dla nietoperzy - zbiornik wody w lesie za blokiem przy ul. Kolberga 12 oraz ujęcie wody B-4 za blokiem przy ul. Kolberga 29 2. Hotel dla pszczół na terenie ujęcia wody B-5 (polana w lesie) 3. Domki dla jaskółek/jerzyków - przykładowe lokalizacje na blokach

Projekt zaakceptowany. Odwołanie uznano, zwiększenie kwoty do 20 tys.

Załączniki