projekt nr 12

12. Sprzątanie terenów leśnych wokół osiedli


Opis projektu

Tereny leśne w Sopocie, graniczące z osiedlami i domami jednorodzinnymi w kwestii ładu i porządku pozostawiają wiele do życzenia. Spółdzielnie dbają o czystość w granicach osiedli, a właściciele domków - w promieniu kilkunastu metrów od swoich posiadłości. Trudno z resztą spodziewać się innego stanu rzeczy, gdyż ani jedni, ani drudzy nie są ani właścicielami, ani gospodarzami przylegających terenów. Tymczasem jednak skraje sopockich lasów i ścieżki rekreacyjne pozostają niezmiennie zaniedbane i zaśmiecone. Po wejściu do lasu, niekiedy już na pierwszym metrze można zauważyć porozrzucane butelki, papiery, folie, czasem nawet odpady o większych gabarytach - meble, gruz, agd. Niewątpliwie śmieci bywają uprzątane, jednak jak widać niedostatecznie często, gdyż przez większą część roku, wybierając się do lasu, stale napotyka się bałagan. Pora zadbać nie tylko o ład wokół nas, ale i również o porządek jeden krok wgłąb lasu.
Działaniem, które w ramach realizacji niniejszej propozycji do budżetu obywatelskiego można zaproponować, to sfinansowanie ekipy porządkowej cyklicznie uprzątającej śmieci na skraju lasu (zbieranie rozrzuconych śmieci oraz opróźnianie koszy na śmieci)
Sfinansowanie projektu mogłoby przysłużyć się nie tylko mieszkańcom Sopotu i turystom, ale przede wszystkim zredukowałoby szkody wyrządzane w środowisku naturalnym. Zadbane skraje sopockich lasów mogłyby stać się wizytówką naszego kurortu, świadczącą o tym, że dbamy o środowisko naturalne i czystość nie tylko w centrum, ale i w każdym punkcie Miasta. Porządek w lesie to również wyraz zrównoważonego rozwoju Sopotu.

W załączeniu przedstawiono zdjęcia dokumentujące zanieczyszczenie terenów leśnych sąsiadujących z Osiedlem Brodwino. Zdjęcia (zasoby własne) zrobiono w dniu następującym po Światowym Dniu Ziemi. Jak widać cenna inicjatywa szkół w zakresie porządkowania skraju lasów przez dzieci w ramach obchodów tego dnia niestety zupełnie zanikła.

Opis lokalizacji

Lokalizacje zostały wskazane punktowo, jednakże chodzi o sprzątanie terenów wyznaczonych przez granicę Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego sąsiadującego z terenami zabudowanymi, tj. głownie osiedlami.

Projekt zaakceptowany.

Załączniki