projekt nr 7

7. Remont chodników i jezdni ulicy Broniewskiego


Opis projektu

1. Poszerzenie ulicy Broniewskiego na wysokości boiska sportowego.
2. Wyrównanie chodników oraz ich ujednolicenie.
3. Wyrównanie ulicy, w szczególności przy studzience.

UWAGA: Projekt częściowo zaakceptowano. punkt 1. nie możliwy do realizacji - znaczna różnica wysokości terenu na którym znajduje się boisko względem ul. Broniewskiego wymusiłaby budowę muru oporowego, który w tym miejscu byłby nieuzasadniony. punkt 2. jest możliwy do zrealizowania. Przebudowa istniejącego chodnika i wykonanie nowego to koszt 115 000 zł. punkt 3. Również jest możliwy do zrealizowania. Koszt modernizacji jezdni i budowa nowej z kostki betonowej to koszt 310 000 zł.

Opis lokalizacji

ul. Broniewskiego

Projekt częściowo zaakceptowano. punkt 1. nie możliwy do realizacji - znaczna różnica wysokości terenu na którym znajduje się boisko względem ul. Broniewskiego wymusiłaby budowę muru oporowego, który w tym miejscu byłby nieuzasadniony. punkt 2. jest możliwy do zrealizowania. Przebudowa istniejącego chodnika i wykonanie nowego to koszt 115 000 zł. punkt 3. Również jest możliwy do zrealizowania. Koszt modernizacji jezdni i budowa nowej z kostki betonowej to koszt 310 000 zł.