projekt nr 14

14. Sprzątanie lasów komunalnych


Opis projektu

W ramach tego zadania należy wydzielić wystarczające środki finansowe, które pozwolą Zarządowi Dróg i Zieleni na zintensyfikowanie działań porządkowych na terenie Lasów Komunalnych okalających dzielnice Górnego Sopotu. Działania te powinny polegać na częstszej kontroli czystości lasów (wzdłuż ścieżek oraz poza nimi) i w razie konieczności usuwaniu śmieci (chodzi o bieżące sprzątanie butelek, worków foliowych i innych pozostałości). Obecnie działania te, mimo podejmowanych starań, są zdecydowanie niewystarczające do skali problemu. Śmieci nie są sprzątane wystarczająco często i potrafią zalegać w różnych miejscach całymi tygodniami. W projekcie tym nie chodzi o ustawienie dodatkowych koszy na śmieci.

Opis lokalizacji

Lasy okalające Górny Sopot

Projekt zaakceptowany.