projekt nr 9

9. Remont chodników ulice: Junaków i Kujawska od Małopolskiej do Kościoła


Opis projektu

Remont chodników ulice: Junaków i Kujawska od Małopolskiej do Kościoła

Opis lokalizacji

ulice: Junaków i Kujawska od Małopolskiej do Kościoła

Projekt zaakceptowano. Przebudowa ul. Junaków objęłaby nie tylko nawierzchnię chodnika, ale również istniejącą jezdnię z asfaltobetonu. w miejscu istniejącej nawierzchni zostałaby wykonana nowa z kostki betonowej. Koszt przebudowy ul. Junaków to 395 000 zł, a koszt przebudowy wspomnianego w projekcie odcinka ul.Kujawskiej od ul. Małopolskiej do kościoła to 87 000 zł.