projekt nr 5

5. Efektywne i proekologiczne wykorzystanie targowiska miejskiego w Sopocie.


Opis projektu

Pomysł lepszego wykorzystania wydzielonej części targowiska miejskiego ku pożytkowi jego mieszkańców i lepszego wykorzystania towarów, które nie raz w pełni wartościowe trafiają na wysypiska śmieci. Bezgotówkowa wymiana towarów byłaby wspomagana aplikacją na stronie miasta promującą rozważne pozbywanie się rzeczy, które innym byłyby potrzebne, ograniczają liczbę śmieci wywożonych na wysypiska. Kluczowa dla tego projektu jest interaktywna aplikacja na stronie miasta umożliwiająca formułowanie ogłoszeń i odnotowywanie reakcji na nie. Niezbędny byłby też regulamin uwzględniający interes miasta w kwestii należytego utrzymania wydzielonego terenu targowiska w czystości.

Opis lokalizacji

Targowisko miejskie w Sopocie.

Projekt zaakceptowany.