projekt nr 10

10. Schody ul. Tatrzańska/Obodrzyców


Opis projektu

Schody łączące ul.Tatrzańską z ul.Obodrzyców służą mieszkańcom osiedla (administrowanego przez SM KRASZEWSKIEGO) jako dogodna droga do SKM, autobusu nr 187,kościoła, przedszkola, parku oraz okolicznych sklepów. Są mniej strome i wygodniejsze od równoległych schodów przy poczcie, dlatego częściej korzystają z nich osoby starsze, niepełnosprawne oraz matki z dziećmi w wózkach. Schody są miejscami zdewastowane, nie posiadają kompletnych poręczy, wymagają oddzielenia od lasu niewielkim murkiem oporowym w celu zapobiegania osuwaniu się po deszczu ziemi z lasku wraz z elementami poszycia leśnego i masą liści .

Opis lokalizacji

Schody od ul.Tatrzańskiej do ul.Obodrzyców na wysokości ul.Łużyckiej

Projekt możliwy do realizacji pod warunkiem przekazania gruntu na którym częściowo znajdują się schody przez spółdzielnie mieszkaniową. Schody opisane w projekcie znajdują się na trzech działkach, z których dwie są w użytkowaniu wieczystym przez pobliską spółdzielnię mieszkaniową. Koszt modernizacji schodów wraz z budową poręczy na odcinku leżącym na działce gminy to 46 000 zł, a koszt modernizacji odcinka będącego własnością spółdzielni mieszkaniowej bez fragmentu schodów, które dochodzą prostopadle do w/w ciągu to 76 000 zł.
Koszt wykonania całości schodów który zostanie poddany pod głosowanie 122 000 zł.