projekt nr 2

2. Zieleń na Placu Przyjaciół Sopotu


Opis projektu

Zieleń na placu Przyjaciół Sopotu należy zaprojektować w sposób profesjonalny, a jako inżynier konstruktor nie jestem w stanie opisać jaką to ma mieć formę, a tym bardziej opisać projekt.
Natomiast projekt będzie służył nam, mieszkańcom Sopotu.

Opis lokalizacji

Plac Przyjaciół Sopotu

Projekt zaakceptowany.