projekt nr 11

11. rewitalizacja brzegu Stawu Mazowieckiego na os. Kamienny Potok


Opis projektu

Lokalizacja projektu: os. Kamienny Potok (działka będąca własnością Gminy Miasta Sopotu), Opis projektu (Należy przedstawić opis projektu, w tym jego główne założenia i działania, które będą podjęte przy jego realizacji oraz komu będzie służył projekt):1.Uprzątnięcie terenu.2.Zabezpieczenie brzegów stawu.3. Wytyczenie i wykonanie ścieżki spacerowej wraz infrastrukturą towarzyszącą (ławki, kosze na śmieci, ew. oświetlenie). Główne założenia: 1.Teren w chwili obecnej w znacznym stopniu zaniedbany, jednakże posiadający duże walory przyrodnicze – przez staw przepływa rzeka Swelina stanowiąca granicę Sopot/Gdynia 2. Stworzenie nowego miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców os. Kamienny Potok jak również wszystkich Sopocian.

Projekt zaakceptowany.