projekt nr 1

1. Wyposażenie placów zabaw przy budynkach 23 Marca 91 B i 91 C


Opis projektu

Na terenie ogólnodostępnym przed budynkami przy ul. 23 Marca 91 B i 91 C znajduje się teren wykorzystywany na place zabaw. Ich obecne szczątkowe wyposażenie pochodzi sprzed 10 lat. Projekt placu zabaw powinien przewidywać trwałe zamontowanie urządzeń odpowiednich dla dzieci, jednocześnie trwałych. Teren powinno się ogrodzić i oznakować. Urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty. Rada Nadzorcza spółdzielni "Przylesie" wyraziła zgodę na współfinansowanie budowy nowego placu zabaw ogólnodostępnego. Zaangażowanie w projekt spółdzielni zależeć będzie od wysokości zaangażowania ze strony Gminy Sopot w ramach budżetu obywatelskiego.

Opis lokalizacji

ul. 23 Marca 91 B i 91 C, działka 11/16 KW1235 91B, działka 11/13 KW10890 91C

Projekt zaakceptowany pod warunkiem akceptacji i współudziału spółdzielni mieszkaniowej.