projekt nr 20

20. Modernizacja ul. Zacisze


Opis projektu

Istniejąca droga posiada nawierzchnię z kostki betonowej sześciokątnej tzw. trylinki, częściowo zalanej asfaltobetonem która jest nierówna oraz posiada ubytki. Pobliski chodnik zbudowany jest z starych płyt betonowych. Modernizacja zakłada wykonanie projektu oraz przebudowę, która pozwoli wykonać nowe nawierzchnie drogi oraz chodnika z kostki betonowej. W znaczący sposób wpłynie to na komfort użytkowania, jak i bezpieczeństwo ciągu pieszo jezdnego.

Opis lokalizacji

ul. Zacisze

Projekt zaakceptowany. Ze względu na znaczny koszt wymaga realizacji w etapach. pierwszy etap zakłada realizację do kwoty 960 tyś. zł. całość 1,53 mln.