projekt nr 21

21. Modernizacja ul. Langiewicza


Opis projektu

Stara nawierzchnia drogi z kostki betonowej sześciokątnej tzw. trylinki zostanie rozebrana i zastąpiona nową z kostki betonowej. Również stare nawierzchnie chodnika zostaną rozebrane i zastąpione nowymi z płytek chodnikowych wraz z uzupełnieniem brakujących fragmentów chodnika po jednej ze stron.

Opis lokalizacji

ul. Langiewicza całość

Projekt zaakceptowany.