projekt nr 8

8. Remont placu i schodów prowadzących z ul. Sępiej do Parku Północnego


Opis projektu

Projekt zakłada przebudowę schodów na odcinku od ul. Sępiej do małego placyku w Parku Północnym wraz z przebudową i uatrakcyjnieniem tego placu. Aktualnie plac posiada nierówną nawierzchnię z płyt betonowych i tylko jedną ławeczkę.

Opis lokalizacji

Plac + schody prowadzące z ul. Sępiej do Parku Północnego

Projekt zaakceptowany