projekt nr 2

2. Moje boisko,mój plac zabaw. Wyposażenie boiska leśnego przy 23 Marca w urządzenia do ćwiczeń i ławki


Opis projektu

Udoskonalenie pod względem rekreacyjno-sportowym polany leśnej przy ulicy 23 Marca.

Opis lokalizacji

polana leśna, naprzeciwko posesji 57 przy ul. 23 Marca

Projekt zaakceptowany. Zakres prac: wyrównanie terenu, ustawienie ławek młodzieżowych, piłkochwyt od strony ulicy.