projekt nr 16

16. Wyposażenie siłowni na świeżym powietrzu przy ul. Kujawskiej 24


Opis projektu

Na ogólnodostępnym terenie, przeznaczonym do rekreacji, pozostającym w użytkowaniu wieczystym spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok, z inicjatywy Zarządu Spółdzielni i we współpracy z ZDiZ, zrealizowane zostały dwa etapy budowy siłowni, wyposażonej w sześć urządzeń. Cały ciąg do ćwiczeń, zdaniem mieszkańców, z którymi konsultowano projekt, winien składać się z minimum dziesięciu urządzeń, stąd wniosek o zakup w ramach budżetu obywatelskiego czterech brakujących sprzętów.

Opis lokalizacji

Kujawska 24

Projekt zaakceptowano