projekt nr 3

3. Adaptacja miejsc postojowych oraz ustawienie sprzętu do ćwiczeń ul. Tatrzańska 2


Opis projektu

Wykonanie miejsc postojowych przy bloku Tatrzańska 2.

Opis lokalizacji

ul. Tatrzańska 2, działka nr 116/4 i fragment 205/6

Projekt dopuszcza się warunkowo do głosowania, lecz z uwagi na różne pomysły zagospodarowania tego miejsca przed wrześniowym głosowaniem poprosimy spółdzielnie mieszkaniową o zebranie opinii na temat wykorzystania tego terenu. Na karcie do głosowania znajdzie się jedno wspólne zadanie dotyczące zagospodarowania tego terenu w formie jaką wskażą mieszkańcy i spółdzielnia mieszkaniowa.