projekt nr 3

3. Budowa siłowni na świeżym powietrzu dla dorosłych przy Sanatorium Leśnik


Opis projektu

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie oferty Sanatorium Leśnik w zakresie ochrony zdrowia, aktywizacja fizyczna , sprawnościowa osób, które podjęły rehabilitację fizyczną, zdrowotną, także osób odwiedzających i spacerowiczów. Projekt stwarza możliwość przeprowadzenia zajęć dodatkowych, rehabilitacyjnych.

Opis lokalizacji

na terenie przyległym do Sanatorium Leśnik

Projekt zaakceptowano