projekt nr 7

7. Budowa kanalizacji deszczowej na ul. M.Kopernika


Opis projektu

Deszczowa kanalizacja potrzebna wszystkim mieszkańcom ul M.Kopernika i ułatwi im zycie..

Opis lokalizacji

Ulica Mikołaja Kopernika 5a. W tym miejscu tworzą się potężne kałuże i od tego miejsca należałoby zrobic kanalizacje deszczową w kierunku Armii Krajowej.

Projekt możliwy do realizacji, budowa dodatkowego odcinka kanalizacji deszczowej w ul.Kopernika to koszt 100 000 zł, wraz z odtworzeniem cząstkowym nawierzchni jezdni z asfaltobetonu.