projekt nr 11

11. Renowacja boiska tartanowego i terenów zielonych przy ZS Nr 1 na ul. Książąt Pomorskich


Opis projektu

Projekt dotyczy wymiany nawierzchni tartanowej boiska o wymiarach 30m x 34m znajdującego się na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Sopocie przy ul. Książąt Pomorskich 16-18, wymiany bramek oraz rewitalizacji terenu wokół boiska i przed budynkiem szkoły. Boisko to od wielu lat służy uczniom szkoły, ale jest też dostępne dla mieszkańców. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z niego osobom niezbędne jest także okolenie terenu boiska piłkochwytami, co zapobiegnie wpadaniu piłki na dach przybudówki i tym samym zniweluje zagrożenie dla korzystających z niego mieszkańców, którzy nierzadko wspinają się po rynnie na wspomniany dach aby odzyskać piłkę. Ogrodzenie boiska ochroni także jego nawierzchnię przed wjeżdżającymi na nią samochodami i rowerami. Dodatkowe zainstalowanie oświetlenia pozwoli na dłuższe korzystanie z rekreacji na terenie boiska, szczególnie w okresie jesiennym przez mieszkańców miasta. Aby miejsce to stało się przyjazne dla uczniów i mieszkańców należy także zrewitalizować teren zielony wokół boiska przez utwardzenie wjazdu dla samochodów oraz miejsc postojowych z uwzględnieniem zachowania jak największej ilości zieleni oraz ławek dla opiekunów bawiących się dzieci. Dla poprawy wizerunku miasta w oczach turystów i okolicznych mieszkańców wskazana jest rewitalizacja terenów zielonych przed budynkiem szkoły od strony ulicy Książąt Pomorskich. Teren ten jest zapadnięty, trawniki zniszczone, krzewy i drzewa wymagają wymiany. Zakres prac w tej dziedzinie objąłby wyrównanie terenu, wymianę krawężników, ułożenie opaski ochronnej z kostki betonowej przy murze szkoły, założenie nowych trawników oraz obsadzenie krzewami.

Projekt zaakceptowano