projekt nr 24

24. Wymana nawierzchni i chodników - ul. Chodowieckiego


Opis projektu

Celem projektu jest rewitalizacja ulicy Chodowieckiego, poprzez wymianę zarówno nawierzchni ulicy jak i chodników wraz z istniejącą infrastrukturą.

Projekt możliwy do realizacji. Przebudowa całej nawierzchni drogi wraz z chodnikami, oświetleniem i budową kanalizacji deszczowej to koszt 1 504 000 zł