projekt nr 25

25. Pisz z Ambelucją! - spotkania z kreatywnym pisaniem, darmowe zajęcia


Opis projektu

Czytanie i pisanie to jedne z najbardziej podstawowych umiejętności człowieka, jednakże według raportu Biblioteki Narodowej o stanie czytelnictwa w Polsce w 2016 roku, jedynie 37% Polaków przeczytało co najmniej jedną książkę w ciągu całego roku oraz tylko 10% przeczytało ich siedem lub więcej (także w skali roku). Dla porównania - w roku 2004 wyniki te wynosiły kolejno 58% oraz 22%. Można więc niezaprzeczalnie powiedzieć, że czytelników ubyło, a czytanie oraz pisanie zaczynają coraz bardziej kojarzyć się ze szkolnym (niekoniecznie przyjemnym) obowiązkiem.
"Pisz z Ambelucją!" jest projektem skupiającym się na ukazaniu uczestnikom warsztatów oraz społeczności lokalnej, że pisanie wcale nie musi być niczym przykrym; że może być twórczą zabawą, rozwijającą aktywnością, czy sposobem na doskonalenie się. W ramach projektu zorganizowanych zostanie czternaście spotkań, podczas których uczestnicy będą aktywnie tworzyć różnego rodzaju formy pisarskie, jednocześnie dyskutując o tym, czym właściwie jest pisanie oraz z czym się ono wiąże. Poprzez stawianie kreatywnych wyzwań, uczestnicy mają być pobudzaniu do aktywności twórczej, a tym samym rozwoju swoich kompetencji i umiejętności, które mogą poprawić jakość ich życia. Rozwój ma nastąpić poprzez trening literatki, ale także przez odpowiednie stymulowane dyskusje zarówno pomiędzy uczestnikiem i prowadzącym zajęcia, jak i także między samymi uczestnikami. Dzięki temu odbiorcy nie tylko rozwiną swoje umiejętności literacko-językowe, ale także uzyskają możliwość rozwoju umiejętności interpersonalnych.
Jak zauważa znany pisarz Neil Gaiman: "Mamy obowiązek używać języka. Musimy się starać: dowiadywać się co słowa znaczą i jak je stosować, aby jasno się porozumiewać i rzeczywiście mówić to, co myślimy. Nie wolno nam pozwolić, aby język skostniał ani czcić go jako rzecz martwą. Musimy go używać i pamiętać, że jest żywym tworem, który się zmienia, zapożycza słowa i pozwala znaczeniom i brzmieniu zmieniać się z upływem czasu." Także pracując nad językiem człowiek przechodzi swoje rodzaju trening porozumiewania się, opisywania rzeczywistości, stosowania słów oraz podtrzymuje żywotność języka, a tym samym doprowadza do rozwoju kulturowego zarówno siebie, jak i środowiska, w którym żyje. Spotykania w Ambelucji mają być początkiem pewnych zmian społecznych; nauką odczytywania kultury, ale także okazją do uczestnictwa w tejże.
W ramach zapewnienia wysokiej jakości działania projektu, planowana jest aktywna współpraca z osobami związanymi z Uniwersytetem Gdańskim; badaczami służącymi wsparciem merytorycznym.
Metody pracy z uczestnikami zajęć uwzględniają metodę tworzenia swobodnego tekstu (C. Freinet), metodę dyskusji, metody inspirowania sztukami plastycznymi oraz zadaniami około-artystycznymi, elementy metody dramy.
Projekt służyć ma bezpośrednio uczestnikom zajęć poprzez rozwój wszystkich wymienionym wyżej umiejętności (pisania, czytania, komunikacji, analizy i odbioru kultury), natomiast pośrednio ma służyć środowisku lokalnemu, gdyż uczestnicząc w zajęciach i rozwijając się, uczestnicy warsztatów stają się żywym przykładem na to, że słowo pisane nie musi kojarzyć się z udręką i nieprzyjemnym obowiązkiem. Jednocześnie rozwijając swoje pasje i zainteresowania odbywają trening kulturalny, a co za tym idzie stają się świadomymi i aktywnymi uczestnikami kultury lokalnej.
Istotnym elementem długoterminowego projektu jest miejsce spotkań - księgarnia Ambelucja przy 3 Maja 9/2 , która od 5 lat krzewi szeroko pojętą kulturę wśród czytelników, przede wszystkim tych najmłodszych oraz rodziców, dziadków i nauczycieli.
Działania: przeprowadzenie zajęć z kreatywnego czytania dla 2 grup 6 osobowych w ciągu półrocznego semestru zimowego (od września do lutego). Spotkania będą się odbywać co 2 tygodnie i składać się z bloków 2 x 45 minut z przerwą kawową. Każdy z uczestników otrzymuje kartę uprawniającą do specjalnych zniżek na książkowe zakupy w księgarni Ambelucja. Warsztat kończy się uzyskaniem dyplomu a każdy z uczestników otrzymuje na koniec książkę. Warsztat będzie skierowany do czterech grup:
1. Dzieci w wieku 8-12;
2. Nauczycieli sopockich szkół;
3. Rodziców;
4. Seniorów.
Wystartuje ta grupa, którą najwcześniej uda się zorganizować - chcielibyśmy zacząć od środowiska nauczycieli, z racji tego, iż stanowią oni swego rodzaju łącznik z rodzicami i dziećmi i będą oni mieli okazję współtworzyć projekt swoim zaangażowaniem i pracą na rzecz szerzenia kultury w środowisku lokalnym.
Prowadzący: Piotr Prósinowski doktorant UG
Potrzebne środki: 25 000 zł (przeprowadzenie warsztatu dla 12 osób).

Opis lokalizacji

Księgarnia Ambelucja przy 3 Maja 9/2 istnieje od 5 lat i z sukcesem przyciąga swoim niepowtarzalnym klimatem czytelników z Sopotu, trójmiasta oraz turystów odwiedzających Sopot. UWAGA: nie można z góry założyć, że w konkursie ofert wygra dane miejsce, spotkania mogą być równie dobrze realizowane przez instytucję miejską

Ocena pozytywna, zalecane miejsce przeprowadzenia warsztatów - najbliższy dom sąsiedzki lub Sopoteka.