projekt nr 4

4. Renowacja zabytkowego zegara na budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego.


Opis projektu

Celem projektu jest odrestaurowanie i naprawa zabytkowego zegara znajdującego się na elewacji frontowej budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego oraz wyeksponowanie go poprzez zamontowanie dedykowanego systemu podświetlającego. Pozwoliłoby to wzbogacić listę sopockich zabytków o kolejną atrakcję turystyczną, co znalazłoby potwierdzenie na tablicy informacyjnej zawierającej opis zegara, a także informacje o przeprowadzonej renowacji. Zegar jest bardzo dobrze widoczny od strony wyjazdu z ulicy Ignacego Krasickiego oraz przystanku, który znajduje się po drugiej stronie Al. Niepodległości i komunikuje kilka linii autobusowych. Al. Niepodległości jest ulicą przelotową, biegnącą przez cały Sopot, dzięki czemu zegar (również oświetlony w nocy) staje się zabytkową atrakcją, co ważne – jednocześnie funkcjonalną, dla wielu Sopocian i podróżnych przejeżdżających przez miasto. W pobliżu znajduje się przejście podziemne na perony SKM i PKP, co powoduje, iż w okolicy budynku II LO przemieszcza się znaczna liczba osób. Sam budynek, na którym znajduje się zabytkowy zegar, liczy ponad 110 lat. Szacunkowy koszt renowacji to 15 tys. złotych.

Planowane działania:
1. Przygotowanie programu prac konserwatorskich w oparciu o istniejący projekt kompleksowej renowacji elewacji budynku II LO oraz uzgodnienie go z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
2. Wybór wykonawcy posiadającego odpowiednie uprawnienia do renowacji zabytków zgodnie z procedurami określonymi przez PZP.
3. Realizacja uzgodnionego programu prac konserwatorskich pod nadzorem konserwatorskim.

Opis lokalizacji

Budynek na Al. Niepodległości 751, w którym mieści się II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Sopocie. Zabytkowy zegar na frontowej ścianie obiektu, umiejscowiony u szczytu elewacji. Dostęp do zegara (mechanizmu) z wnętrza budynku szkoły (strych).

Projekt zaakceptowano

Załączniki